ยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลได้ 3 หัวข้อ ได้แก่
- ชื่อ
- นามสกุล
- คำนำหน้าชื่อ
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น แก้ไขสนามสอบ ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเบอร์โทรด้านล่าง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและอัพโหลดไฟล์แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลของท่าน
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบโทร 023924021 ต่อ 2308 - 2311

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 25/08/63
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี